Chính sách bảo mật thông tin

  1.  cam kết sẽ bảo mật các thông tin của thành viên, nỗ lực và sử dụng các biện pháp thích hợp để bảo mật các thông tin mà thành viên cung cấp cho cho doanh nghiệp trong quá trình sử dụng dịch vị trên trang web.

 

  1. Nhadatexpress cam kết không bán, hoặc chuyển giao dữ liệu thông tin cho bên thứ ba, khi chưa được sự cho phép của thành viên. Không sử dụng các thông tin cá nhân nhằm trục lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, được quyền cung cấp thông tin cá nhân cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng văn bản hoặc quy định khác.

 

  1. Trong trường hợp máy chủ bị tấn công, nhadatexpress có trách nhiệm thông báo với cơ quan chức năng cũng như đến từng khách hàng. Đồng thời có biện pháp xử lí kịp thời nhằm hạn chế thiệt hại cho các thành viên cũng như khách hàng.
0909992638
Gọi ngay
SMS
Liên hệ